• Gloriett Fejlesztőház

  Alapozó terápia | Alapozó fejlesztés | Homloklebeny teráipa | Kézműves foglalkozás | Fejlesztő pedagógus | Iskolaelőkészítő foglalkozás | Színjátszás

 • Gloriett Fejlesztőház

  Alapozó terápia | Alapozó fejlesztés | Homloklebeny teráipa | Kézműves foglalkozás | Fejlesztő pedagógus | Iskolaelőkészítő foglalkozás | Színjátszás

A fejlesztő pedagógia

A gyerekek egyre inkább eltérő képességekkel rendelkeznek.Ezekhez a sajátosságokhoz történő alakalmazkodás, a differenciált tanulási folyamat megszervezése hívta életre a fejlesztő pedagógiai tevékenységet. A fejlesztő foglalkozások az alábbi problémákra nyújtanak megoldást: Elsősorban a normál intelligenciaövezetbe tartozó gyerekekkkel foglalkozunk.

 • 3-7 éves korig részképesség hiányosságok esetén,
 • illetve tanulási zavarok veszélyeztetettségének fentállásakor,
 • továbbá tanulási zavarok kialakulásának megelőzésére, preventív jelleggel

Néhány szó a tanulási zavarokról: A legfőbb tanulási zavarok a diszlexia (olvasás), diszgráfia (írás), diszkalkúlia (számolás), diszlália (beszédhiba, beszédészlelés zavara) Ezen zavarok pontos diagnózisa kisiskolás korban diagnosztizálhazó jelentős pontossággal. Azonban óvodás korban a tanulási veszélyeztetettség előre jelezhető megfelelő diagnosztikával, és jelentősen fejleszthetőek azok a részterületek, amelyek problémája később a tanulási zavarok kialakulásához vezethet.

Amit nyújtani tudunk:

3-7 éves korú kisgyermekek vizsgálata, melyben felmérjük gyermekük képességeit, feltárjuk esetleges hiányosságait és egyénre szabott fejlesztő foglalkozásokon biztosítjuk részképességeinek megfelelő fejlődését, hogy saját képességei legjavát tudja nyújtani iskolakezdéskor.

  A prevenciós fejlesztés főbb terletei a tanulási zavarok megelőzésére óvodáskorú gyermekek esetében:
  I. Mozgásfejlesztés: Közvetlenúl hat a nagymozgás és a finommotorika fejlődésére. Megalapozza a testséma, a percepció, a memória, a koncentráció és a verbalitás fejlődését.
  II. Percepció( észlelés): vizuális, auditív, taktilis, térészlelés stb.
  III. Testséma fejlesztés: testrészek és érzékszervek ismerete, utánzó mozgás és egyensújfejlesztés, téri tájékozódás fejlesztése, laterális, irányok megkülönböztetésének fejlesztése
  IV. Verbális fejlesztés: nem logopédiai vonatkozású tevékenység