• Gloriett Fejlesztőház

    Alapozó terápia | Alapozó fejlesztés | Homloklebeny teráipa | Kézműves foglalkozás | Fejlesztő pedagógus | Iskolaelőkészítő foglalkozás | Színjátszás

  • Gloriett Fejlesztőház

    Alapozó terápia | Alapozó fejlesztés | Homloklebeny teráipa | Kézműves foglalkozás | Fejlesztő pedagógus | Iskolaelőkészítő foglalkozás | Színjátszás

Iskolaérettségi vizsgálat a Gloriett Fejlesztőházban

Bizonytalan vagy, hogy gyermeked iskolaérett-e? Lehet, hogy nem állná meg a helyét az iskolában? Jót tenne neki, ha maradna még egy évet az óvodában?

Nemsokára dönteni kell. 2024 januárjában lehet kérvényezni az Oktatási Hivatalnál, hogy a gyermek maradhasson az óvodában.

Az iskolaérettségi vizsgálat során feltérképezzük a gyermek azon fő képességeit, melyeknek megléte szükséges a sikeres és zökkenőmentes iskolakezdéshez. Igény szerint írásbeli értékelőt is írunk, melyet csatolni lehet az óvodában maradási kérelemhez.

Szükség esetén fejlesztési lehetőséget is biztosítunk a gyermekeknek (mozgásterápia, iskola előkészítő foglalkozás, fejlesztőpedagógiai foglalkozás, pszichológiai tanácsadás, logopédia).

Bővebb információ a vizsgálatról és a foglalkozásokról: www.gloriettfejlesztohaz.hu

Bejelentkezés a vizsgálatra:

Stieber Magdolna, 0670 3896102


Az iskolaérettségi vizsgálat során, feltérképezzük a gyermek minden olyan részképességét, melyeknek megléte szükséges a sikeres és zökkenőmentes iskolakezdéshez.

Vizsgálat során felmérjük a(z):

Érzelmi és akarati képességeket, mint a Feladattudat, a Szabálytudat, a Monotóniatűrés és a Kudarc tűrése,

Szocializációs képességeket, mint az Együttműködési képesség és az Alkalmazkodóképesség,

Nagymozgásokat, mint a Mozgásos feladatok kivitelezése, a Mozgáskoordináció és az Egyensúlyérzék,

Finommotorikát, mint a Ceruzafogás, a Szem-kéz koordináció és Dominancia,

Tájékozódási képességet a Saját testen, a Térben és a Síkban,

Értelmi képességet, mint a Figyelem, az Emlékezet, az Analízis-szintézis, a Gondolkodási funkciók, a Matematikai tevékenységek és az Általános tájékozottság,

Anyanyelvi képességek, mint az Artikuláció, a Beszédhanghallás, az Általános szókincs, a Szövegértés és az Összefüggő beszéd.