• Gloriett Fejlesztőház

    Alapozó terápia | Alapozó fejlesztés | Homloklebeny teráipa | Kézműves foglalkozás | Fejlesztő pedagógus | Iskolaelőkészítő foglalkozás | Színjátszás

  • Gloriett Fejlesztőház

    Alapozó terápia | Alapozó fejlesztés | Homloklebeny teráipa | Kézműves foglalkozás | Fejlesztő pedagógus | Iskolaelőkészítő foglalkozás | Színjátszás

ALAPOZÓ TERÁPIA

Az Alapozó terápia egy komplex, mozgásfejlesztésen alapuló (u.n. motoszenzoros típusú) idegrendszer fejlesztő terápia.

Mit is jelent ez pontosan?

A foglalkozások során a gyermekeknél újraindítjuk az emberi fejlődéstani mozgássorozatot, ezáltal helyesen újra rögzülnek és beépülnek az idegrendszerbe a hiányosan vagy hibásan elsajátított mozgásformák. Ez a mozgásfejlesztő gyakorlatsor hat az emberi agyban a beszéd működéséért, írásért és olvasásért felelős területekre is. A foglalkozásokon csecsemőkori mozgások által érjük el, hogy az idegrendszer egy fejlődési szinttel lejjebb kerüljön, ezt nevezzük regressziós állapotnak. A terápia az idő, tér, emlékezet, hallás- és beszédészlelés fejlesztésével válik teljessé.

Fontos tudni!

A fejlesztés csak akkor működik, ha a gyermek legalább heti két alkalommal vesz részt a foglalkozásokon, mivel az idegrendszeri változások csak folyamatos inger hatására rögzülnek helyesen.

Az Alapozó terápia során fejlesztjük a gyermekek

- egyensúly érzékét,

- rugalmasságát (szökdelések),

- keresztmozgását (jobb és bal agy félteke összehangolása),

- finommotorikáját, kézügyességét,

- labdaérzékét,

- figyelmét, memóriáját,

- idő- és térérzékelését,

- erő- és állóképességét,

- mozgásügyességét.

Az Alapozó terápia különösen hatásos diszlexia vagy diszgráfia veszélyeztetett, hiperaktív, figyelemzavaros, mozgás ügyetlen, illetve minden olyan gyermeknek, akinek a problémája idegrendszeri éretlenségből fakad.

Foglalkozásaink a hatékonyság és eredményesség érdekében kis létszámúak: max. 7 fő

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MIÉRT VAN SZÜKSÉG AZ ALAPOZÓ TERÁPIÁRA?

A mozgás minden embernél ugyanúgy, egy egymásra épülő rendszerként fejlődik ki. Ha a gyermek mozgása nem megfelelően alakul ki, egyes szakaszok kimaradnak, esetleg nincs elegendő idő, tér vagy lehetőség a gyakorlásra, akkor a későbbiekben gondolkodási, viselkedési problémák alakulhatnak ki. Bővebben...

A mozgás minden embernél ugyanúgy, egy egymásra épülő rendszerként fejlődik ki. Ha a rendszer egyes részei nem jól vagy egyáltalán nem alakulnak ki, akkor a ráépülő mozgások, funkciók sem rögzülnek helyesen. A mozgásfejlesztés és az Alapozó Terápia lényege, hogy a gyerekek fejlődését támogatva megkeressük ezeket a részeket, kijavítsuk őket, és újratanítsuk a rájuk épülő mozgásokat, agyi funkciókat.

Nagyon fontos, hogy a jobb- és bal agyfélteke könnyedén tudjon együttműködni. Ha a gyermek mozgása nem megfelelően alakul ki, egyes szakaszok kimaradnak, esetleg nincs elegendő idő, tér vagy lehetőség a gyakorlásra, akkor a későbbiekben gondolkodási, viselkedési problémák alakulhatnak ki. Ezekre épül rá a beszéd, olvasás, írás képessége is, vagy akár megelőzhetővé válik a diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia, vagy egyéb tanulási-, figyelmi nehézség is.

Mikor van szüksége a gyermekének a terápiára?

- Ha a gyermeknek megkésett a beszédfejlődése (megkésett: fiúknál 2 és fél éves kora után indul, lányoknál 2 éves kor után),

- nem jól gyarapodott a beszéde,

- sok hangot nem ejt ki tisztán,

- nem mond hosszú és kerek mondatokat és már elmúlt öt éves,

- ha gyermek a mozgásügyességével probléma van, (egyensúly, rugalmasság, keresztezettség stb..)

- ha a gyermek mozgásügyességben nem elég érett, nem éri el kortársait

- nagyon nem akar rajzolni,

- nem alakult ki a kezessége, holott már elmúlt öt éves

- ha valamilyen csecsemőkori mozgás kimaradt,

- ha gyermek már iskolás, és az olvasás nem megy neki, vagy jól olvas, de nem érti,

- esetleg jól érti, de rossz technikával olvas, vagy a kettő együtt,

- írása olvashatatlan, nehézkes, görcsös,

- ha az óvodai foglalkozásokon, vagy tanórákon nehezen tud figyelni,

- ha túlmozgásos

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

HOGYAN MŰKÖDIK AZ ALAPOZÓ TERÁPIA ÉS A MOZGÁSFEJLESZTÉS?

A legjobb és leghatásosabb az óvodás, kisiskolás korban végzett mozgásfejlesztés, illetve terápia. Öt éves kor alatt nem ajánlott belenyúlni az idegrendszer fejlődésébe, így a fiatalabb gyerekeknél a csecsemőkori mozgások kihagyásával, mozgásfejlesztés javasolt. Bővebben...

A legjobb és leghatásosabb az óvodás, kisiskolás korban végzett mozgásfejlesztés, illetve terápia. Öt éves kor alatt nem ajánlott belenyúlni az idegrendszer fejlődésébe, így a fiatalabb gyerekeknél a csecsemőkori mozgások kihagyásával, mozgásfejlesztés javasolt.

Az órákon a három fő fejlesztési terület a rugalmasság, egyensúlyérzék és az úgynevezett nagymozgások, amelyekre később ráépülnek a kisebb, finomabb motorikus mozgások.

A foglalkozásokon csecsemőkori mozgások által érjük el, hogy az idegrendszer egy fejlődési szinttel lejjebb kerüljön, ezt nevezzük regressziós állapotnak. A terápia az idő, tér, emlékezet, hallás- és beszédészlelés fejlesztésével válik teljessé. A legtöbb esetben kiscsoportos (maximum 6 fő) foglalkozás zajlik.

Mire hat az Alapozó Terápia és a mozgásfejlesztés?

- megkésett vagy/és hibás, akadályozott beszédfejlődésnél

- kiejtési hibával, pöszeséggel küzdő gyermekeknél.

- diszlexiánál, alaki diszgráfiánál, azaz olvasás és/vagy írásgyengeségnél.

- azoknál az organikus eredetű túlmozgásos, figyelemzavaros gyermekeknél, akiknél oxigénhiányos károsodás keletkezett.

- fejlődésben, érésben elmaradt óvodásoknál.

- enyhe fokú értelmi fogyatékossággal élő gyermekeknél

- minden olyan gyermeknél, aki mozgásügyetlenségben szenved bármilyen okból

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MI A REGRESSZIÓ ÉS MEDDIG TART?

A regressziós állapot a mozgásfejlesztési folyamat része és egyben a terápia működésének jele. Ekkor a gyermek viselkedése megváltozhat, némelyik készsége (beszéd, mozgás, viselkedés) ideiglenesen visszaeshet. Bővebben…

A regressziós tünetek a terápia gyakoriságától függően néhány hónapon belül jelentkeznek és 3-6 hétig tartanak. Egy átlagos, kétéves terápia alatt ez az állapot többször is megismétlődhet, utána mindig ugrásszerű fejlődés várható mozgás, tanulás, viselkedés terén is. A terápiát akkor sem szabad abbahagyni, ha a gyermek viselkedése, mozgása egy időre jelentősen megváltozik. Ez garantálja a megfelelő fejlődést. Ha ekkor abbahagyjuk a fejlesztést, nagyobb kárt okozhatunk.

A terápia, fejlesztés időtartama átlagosan két év, ez alatt a szülők évente írásos értékelést kapnak a gyermek fejlődéséről. Félévkor és év végén pedig lehetőség adódik nyílt óra keretében megnézni, hogy mennyit fejlődött a gyermek. Igény szerint lehetőség van fogadó órákra is.